top of page
1
2
Om Slengenprosjektet

Om Slengen

Slengen er en av få bevarte husmannsplasser i Setesdal og ligger i en ”sleng” på heievegen opp fra Rygnestad. Slengen kan iallfall som byggeskikk karakteriseres som en husmannsplass. Avstanden mellom høy og lav var ikke så stor i Setesdal som i andre deler av landet, og husene ble trolig reist på slutten av 1800-tallet som var en overgangstid der husmennene hadde begynt å kjøpe ut plassene sine. Brukerne av jorda, husmenn eller ei, var med på å forme Rygnestad og Flateland til det som nå er en av de 22 utvalgte kulturlandskap i Norge.

 

Det var bare rester av et fjøs og selve bolighuset som sto igjen av bygningene på Slengen. Plassen var bebodd fram til 1931 av Sigurd Slengen og hans mor som fikk fradelt eiendommen i 1906. De døde begge av tæring, og huset har siden stått tomt. Huset var sterkt i forfall da det våren 2014 ble satt i gang restaurering.

 

 

 

Om kurset

Istandsetting skal skje gjennom et samlingsbasert opplæringsprosjekt/kurs i regi av Bygningsvernsenteret i Aust-Agder.

 

Oppstart for kurset var 31. mars 2014, med til sammen 9 deltakere fra Aust-Agder, 5 fra Setesdal. Kurset vil i utgangspunktet ha ti ukessamlinger før ferdigsstillelse høst 2015.

Kursholder er Anders Dalseg, ansvarlig for bygningsvern på Setesdalsmuseet og erfaren restaureringshåndverker.

 

 

 

Om bloggen

Inspirert av lignende prosjekt er denne bloggen i utgangspunktet ment som en alternativ og åpen måte å utarbeide en kursrapport på. Bloggen administreres av Bygningsvernsenteret i Aust-Agder.  

Deltakere og andre interesserte kan følge med, og aktuelle tema blir belyst mens man driver på med det. Alle er velkomne til å delta med kommentarer eller spørsmål! 

Nyeste innlegg
bottom of page